MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 29. května 2020

Kostel sv. Kateřiny

Římskokatolický kostel s přilehlým hřbitovem a parkovou úpravou okolí je dominantou obce. Kromě náboženských obřadů se v něm pořádají také pěvecké a varhanní koncerty. Stavba kostela zasvěceného sv. Kateřině Alexandrijské, panně a mučednici, byla zahájena v roce 1785 a dokončena o tři roky později. Při generální opravě exteriéru i interiéru r. 1892 byly instalovány nové varhany. Úpravy pokračovaly i po roce 1900 - postupně byl dohotoven nový barevný presbytář, o několik let později pak Křížová cesta.

Válečné problémy se však nevyhnuly ani obci, ani kostelu. V r. 1917 byly na válečné účely zabaveny dva zvony, o rok později i varhanní píšťaly. K dalším úpravám došlo až v roce 1973, kdy byl vymalován interiér kostela a oltář byl postaven směrem k věřícím. Až po roce 1989 byl renovován svatostánek a za finančního přispění věřících instalovány nové varhany. Pro zlepšení interiéru a pohody bylo zabudováno elektrické topení. Farní kostel sv. Kateřiny je zapsán do seznamu kulturních památek pro svou ojedinělou trojlodní dispozicí s vestavěnými emporami.

Farní budova nesloužila vždy svému původnímu účelu - v padesátých letech byly v jejích prostorách zřízeny kanceláře zemědělského družstva a krejčovské provozovny. Budova hodně utrpěla požárem v roce 1984, její generální oprava se podařila až o 6 let později. Nyní fara opět slouží církvi a žije rušným životem. Poskytuje prostory pro aktivity dětí a mládeže, zuberskou Scholu, Chrámový sbor a farní radu.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-zubri.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 12.02.2010 v 08:36 hodin