MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 29. května 2020

Kaple sv. Ducha

S myšlenkou postavit ve Starém Zubří kapli přišel roku 1993 tehdejší zuberský farář P. Vojtěch Kološ. Zvoleno bylo místo na malém návrší, s výhledem na celé údolí kolem Starozuberského potoka.
Základní kámen posvětil papež Jan Pavel II. dne 21. května 1995 při své návštěvě Olomouce. S výkopem základů bylo započato v červnu 1995, stavební materiál byl hrazen z peněžních darů farníků, obec Zubří poskytla kromě finančních prostředků i dřevo na krovy. Veškeré práce obětavě zajišťovali místní řemeslníci a bezpočet hodin odpracovali na stavbě dobrovolní brigádníci. P. Vojtěch Koloč přivezl z Izraele jednu z cihel, jimiž byla dlážděna cesta v údolí Josafat. Tato cihla je umístěna ve zdivu nad základním kamenem. Dr. J. Pustka, žijící v Římě, věnoval kapli okenní výplně z průhledného mramoru, obraz a kropenku - velkou mořskou mušli.

V neděli 11. června 2000 vysvětil novou kapli sv. Ducha olomoucký arcibiskup Msgre. Jan Graubner. V průběhu obřadu byly do oltářního kamene vloženy ostatky sv. Jana Sarkandra a sv. Zdislavy. Opravdovým poděkováním všem, kteří se o překrásné dílo zasloužili, se stalo udělení zvláštního apoštolského požehnání papežem Janem Pavlem II. zuberskému lidu u příležitosti vysvěcení kaple.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-zubri.cz

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 14:35 hodin