MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 29. května 2020

ZŠ Zubří

I když o nutnosti vybudování nové moderní měšťanské školy obec rozhodla již roku 1924, začal se projekt realizovat až v roce 1932. První žáci se do nové školy začali stěhovat z Dolní školy v lednu 1935 a při předání veřejnosti v roce 1937 byl škole propůjčen název Jubilejní měšťanská škola T.G.Masaryka. V současné době v této budově sídlí většina tříd 1. stupně ZŠ. Ředitelství Základní školy se nachází v nové budově, postavené roku 1980. Učí se zde žáci 6. - 9. tříd a dvou tříd 1. stupně. Mají k dispozici 12 učeben, odborné pracovny, tělocvičnu, velké hřiště a kuchyň s jídelnou.

EKOŠKOLA Zubří
V západní Evropě je již několik let udělován titul ekoškola těm školám, které se výrazně zabývají ekologickou výchovou a osvětou. Ve školním roce 2001/02 se k tomuto hnutí připojily i školy v České republice - z celkového počtu 176 přihlášených škol se jich do užšího výběrz dostalo 49. Titul byl udělen třinácti školám v kategorii dlouhodobých projektů a sedmi školám v kategorii projektů krátkodobých. Naše škola v silné konkurenci úspěšně obstála s projektem "OCHRANA OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO", jehož autorem a garantem je učitel naší školy Mgr. Jaroslav Kovář.

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Zubří
Hlavní 70
756 54 Zubří
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 658 920

LOKALIZACE


Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 22.02.2010 v 10:08 hodin