MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 14. července 2020

Měšťanský dům čp. 7

Kulturní památka
č.r 8-3336
Měšťanský dům čp. 7
Masarykovo nám. č.or. 7, č p. 7
(Úzká č.or. 13, č.p. 2012)
č. parcely 126/1, 126/2 st., k.ú. Nový Jičín - Město


V jádru renesanční dům s pozdně empírovou fasádou situovaný v řadové zástavbě jihozápadní fronty náměstí. Jednopatrový objekt s druhým atikovým patrem a podloubím má tříosou fasádu a dva oblouky podloubí. Dva pilíře půlkruhových arkád jsou zpevněny neomítanými sešikmenými opěráky z pískovcových kvádrů. Průčelí je horizontálně členěno kordónovou průběžnou podokenní a korunní římsou s kladím, na které je nasazená nízká atika. Okna prvého patra s přímou nadokenní římsou jsou doplněna šířkově předimenzovanou plochou šambránou, okna druhého patra podokenními římsami v profilované pravoúhlé šambráně. Podloubí je klenuto valeně s hřebínkovými výsečemi. Lunety jsou založeny na pískovcových profilovaných římsách, pod nimiž jsou na domovní straně tři pískovcové štítky dělené do šesti polí. Nad prvním štítkem je datace 1583, ve druhém štítku jsou v prvním poli písmena PS, ve čtvrtém poli BM. Levá prostora (síň) při podloubí má velkorysou renesanční úpravou. Komora vpravo je klenuta třemi poli křížové hřebínkové klenby. Zmíněný mázhaus je zaklenut neckovou klenbou s koutovými, styčnými a postranními výsečemi. Líc klenby je opatřen hřebínky a svorníčky s reliéfními rozetami. V patkách hran lunet jsou pískovcové římsičky. Úzká chodba na dvůr je klenuta segmentem. První patro je plochostropé, jedna místnost s trámovým záklopovým stropem. V objektu se zachovala část hodnotné interiérové výbavy z 18. století (dřevěná balustráda se složitě profilovanými kuželkami a šišticemi), pozornost si zaslouží raně renesanční portál v mezipatře, vstupní pískovcové portály v přízemí (renesanční a klasicistní) apod. Právovárečný dům byl postaven na starších základech r. 1583 bohatým řezníkem Paulem Schindlerem. Zadní dvorní trakt byl upraven barokně. Stavební obnova proběhla ve 4. čtvrtině 18. stol. Pozdně empírové průčelí pochází z let 1840-60. Dílčí zásahy ve 2. polovině 20. stol.
Na zadním konci parcely stojí při Úzké ulici jednopatrový objekt (Úzká č or. 13, č.p 2001). Čtyřosé průčelí má excentricky situovaný vstup, průběžná chodba je klenuta sledem pruských placek na pasech. Empírová novostavba z přelomu 2. a 3. čtvrtiny 19. stol. je neobydlená a značně zchátralá, stavba vykazuje závažné stavebně-technické a statické závady, omítka v přízemí je opadaná v souvislé ploše.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 49.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 32.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 16:13 hodin