MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 29. května 2020

Přírodní památka Zubří

Základní údaje: Přírodní památku tvoří vlhká louka v zahradě u domu čp. 173 na severním okraji obce Zubří v údolí Zuberského potoka. Nachází se v Rožnovské brázdě v CHKO Beskydy, katastrální území Zubří, okres Vsetín. Vyhlášeno v r. 1948, výměra: 0,23 ha.
Motiv ochrany: Ojedinělá lokalita s bohatým výskytem šafránu Heuffelova (Crocus heuffelianus).

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen flyšovými komplexy godulského souvrství slezské jednotky vnějšího flyšového pásma s převahou odolných pískovců nad jílovci.

Botanika: Lokalita je významná bohatým výskytem šafránu Heuffelova (Crocus heuffelianus). Mimo území přírodní památky se nachází v obci ještě jedno podobné naleziště. Je to jedna z mála lokalit šafránu Heuffelova v okrese Vsetín i v celém Zlínském kraji, další jsou až u Nového Hrozenkova na loukách ve vrcholové části Javorníků u Kohútky a v údolí Brodská ve Vsetínských vrších. Z dalších rostlin se zde vyskytuje např. sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), prvosenka vyšší (Primula elatior) a sasanka hajní (Anemone nemorosa).

Zoologie: Území není zoologicky významné.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Je nutná pravidelná údržba spočívající v kosení trávy.

Historie: Šafrán Heuffelův zde není původní, pravděpodobně sem byl zavlečen v době napoleonských válek s krmivem pro dobytek.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 14:41 hodin