MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 27. května 2020

Zdravice senátora Jaroslava Kubína do almanachu souboru

Almanach Valašského souboru písní a tanců Beskyd

Vážení přátelé,

tak jako patří k Valašsku hory, tak k němu patří lidové zvyky a kultura. Zatímco hory valašskému kraji nadělila příroda, o lidové zvyky a kulturu je potřeba se po celé generace starat, aby nezanikly. Obzvláště v dnešní době moderních informačních technologií,kdy jsou naše děti zavalovanými televizními seriály a počítačové hry mají své místo v každém dětském pokoji je potřeba jim připomínat, že existuje něco jako svébytná valašská kultura se svými zpěvy a tanci. Tyto písně a tance je potřeba se naučit milovat již od samého dětství a nejlepší formou splynutí s touto kulturou je aktivně je provozovat. V tomto mají nezastupitelnou funkci národopisné soubory vznikající přímo v obcích.

Historie národopisného souboru Beskyd ukazuje, že se tato tradice daří udržet po desítky let a předává se z generace na generaci. Díky mnoha nadšencům se tato tradice daří nejen udržet, ale i rozvíjet a předávat ji mladší generaci. Udržování tradic, zvyků a obyčejů našich předků přispívá k pocitu národní svébytnosti a identity v dnešní sjednocené Evropě.

senátor

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří o zachování našich národních tradic zasloužili a popřát, aby se jejich dílo dařilo i v budoucnosti a jejich řady se rozrůstaly.

JUDr. Jaroslav Kubín
Senátor za volební obvod 77

Zveřejněno 04.10.2005 v 00:09 hodin