MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 27. května 2020

Muzicírování v Zubří se soubory Soláň a Ondráš

Tisková zpráva

MUZICÍROVÁNÍ SE SOUBORY SOLÁŇ a ONDRÁŠ
benefiční vystoupení pro KAMARÁD
15. října 2005 od 18 hodin, Klub Zubří

Název akce: Muzicírování
Druh akce: Benefice ve prospěch Domova domácí péče Kamarád - centrum
pro mentálně a tělesně znevýhodněné osoby.
Účinkující: Soláň - cimbálová muzika a tanečníci (Hutisko-Solanec)
Vojenský umělecký soubor Ondráš
Datum a místo konání: 15. 10. 2005 od 18 hod., Klub Zubří, Hamerská 10, Zubří
Vstupné: 80 Kč
Rezervace: Tel: 571 659 447, 602 483 785, moravcova@mesto-zubri.cz
Předprodej vstupenek: od 3. října v kanceláři Klubu Zubří, Hamerská 10, Zubří
Pořadatelé: Město Zubří a Soláň

Muzicírování

Soláň

Na Valašsku od pradávna zněly písničky - vyjadřovaly touhu, radost, lásku, bolest i žal ... Svou průzračností a rázovitostí si uchovaly přitažlivost až do dnešní doby. V roce 1990 učarovali i zakladatelům cimbálové muziky, která nese název nedalekého kopce Soláň, který je pro svou atmosféru právem nazýván valašským Olympem. Domácké vyhrávání se brzy změnilo v pravidelné zkoušky, vystupování při různých příležitostech a koncertování na festivalech u nás i v zahraničí. Odměnou za vytrvalost a píli bylo také nahrávání ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. V roce 1994 vydali muzikanti kazetu valašských písní o robotě s názvem "Nebude nám dycky tak", o rok později ve spolupráci s cimbálovou muzikou Technik dali vzniknout krásným moravským lidovým koledám, soubor písní dostal název "Při betlémě na salašu". V roce 1998 vyšlo další sólové album písní "pijáckých, špásovných aj iných" s názvem "A tož jakú ...". Gajdošská muzika se v témže roce přispěla nahrávkou na profilové album sedmi moravských gajdošských seskupení, které dostalo název "Gajdovali gajdoši ...". V roce 2000 se fonotéka Soláně rozrostla o další v pořadí již pátý titul "Valaské pěsničky", který vyšel v edici vydavatelství Gnosis Brno, jež uceleně mapuje moravský folklór. Sotva se rok s rokem sešel, tak na Vánoce 2002 se podařilo pokřtít šestý hudební projekt nazvaný jak jinak než "Koleda nám nastala ... ". Úplnou novinkou je pak v srpnu tohoto roku pokřtené CD Dobře je s muzigů vydané u příležitosti 15 výročí založení souboru.
Cimbálová muzika Soláň ve své bohaté historii vystupovala jak na domácích, tak v zahraničí - v zahraniční - Maďarsko, Řecko, Polsko, Bussum - u příležitosti narozenin královny (Holandsko), MFF Východná, Španělsko, Německo, na pozvání krajanů koncerty v Anglii, Francii a Rakousku, ...
Soláň jste již mohli vidět v TV pořadech - Kde se vzaly Betlémy ( ČT Brno ), Sešli se... ( ČT Ostrava ), Géniové, blázni a pábitelé ( ČT Ostrava ), Pěsničky zpod Radhoště ( ČT Praha ) či v rozhlasových pořadech - Host do domu (ČRo Praha) , Folklórní okénko (Radio Proglas).

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ sídlí v Brně a jeho zřizovatelem je Armáda České republiky. V roce 2004 oslavil 50 let od svého založení.
Pod názvem Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ působí nyní v naší republice jako jediné profesionální těleso svého druhu, které patří ke špičce ve svém oboru. Soubor je tvořen mladými talentovanými umělci, ať již tanečníky, hudebníky či zpěváky. Inspiraci čerpá z lidové tradice, z projevu nejlepších zpěváků a vynikajících primášů, ale je si vědom i vztahu hudebních velikánů (např. Leoše Janáčka, Bély Bartóka, Jaroslava Juráška a dalších) k lidové tradici, hudbě a tanci. Vedle profesionálních uměleckých a organizačních pracovníků působí v souboru také amatérští členové, a to jak v taneční, tak i v hudební a pěvecké skupině.
Od roku 1993 se VUS ONDRÁŠ dramaturgicky zaměřuje především na národopisné oblasti Moravy a Čech. V repertoáru se však nezřídka objevují i programová čísla, jejichž inspirací se staly lidové tance a melodie regionů Slovenska, Maďarska, Rumunska apod. Celková dramaturgie souboru se při tvorbě jednotlivých typů programů neomezuje pouze na umělecky ztvárněné folklorní pořady vycházející z lidových tradic, ale vytváří i divadelní programy s folklorní tématikou a dějovým námětem (Příběhy tancem vyzpívané - 1999, Čertovinky - 2004).
Soubor připravuje i samostatné hudební programy, a to jak v podobě vystoupení svých cimbálových muzik, které hrají k poslechu i tanci, tak i v podobě hudebních koncertů, ve kterých často dochází k prolínání hudebních žánrů (folklor, vážná a etnická hudba) a v nichž často spoluúčinkují osobnosti folkloru, ale také osobnosti a skupiny z jiných žánrů (např. Pavel Šporcl, Zora Jandová, český chlapecký sbor Boni pueri, skupina Natalika apod.).Kromě spolupráce s těmito osobnostmi je snahou souboru rovněž vyhledávat a široké veřejnosti představovat nové, doposud "neobjevené" talentované zpěváky a muzikanty.
Šíře uměleckého záběru tohoto více než stočlenného kolektivu je svým způsobem jedinečná. Soubor každoročně uvádí také divácky oblíbené a ceněné vánoční koncerty a rovněž uskutečňuje výchovné koncerty pro dětské diváky.
Souborové statistiky hovoří o tom, že ONDRÁŠ každoročně uskuteční 150 - 200 vystoupení po celé České republice a s úspěchem reprezentuje i v zahraničí, kde získává vedle řady ocenění i své nové příznivce (namátkou lze jmenovat zájezdy do Izraele, Japonska, USA, Anglie, Francie, Holandska, Litvy a dalších států). Doposud bylo vydáno třináct hudebních nosičů VUS ONDRÁŠ.
Nedílnou součástí činnosti souboru je spolupořadatelství či účinkování na benefičních a charitativních akcích. VUS ONDRÁŠ je rovněž spolupořadatelem dalších každoročně se konajících významných kulturních akcí.
V Zubří se Ondráš přestaví se svou letošní programovou novinkou: Veselé dovednosti.
Veselé dovednosti - tak zní název pořadu Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ, který byl v premiéře uveden dne 8. září 2005 v Kulturním centru Semilasso v Brně.
Jak už sám název napovídá, toto představení malých forem má nádech veselého dovádění a je podtrženo vysokým nasazením tanečníků i muzikantů. K vidu a sluchu přicházejí tentokrát především melodie a rytmy plné radostné hravosti, ba až dovádivosti a dobromyslné škádlivosti. Uši a oči diváků si jistě přijdou na své.

Informace:
Město Zubří - Lenka Moravcová, 571 659 447, 602 483 785, moravcova@mesto-zubri.cz
Domov Kamarád - paní Býčková, 777 930 090, domov.kamarad@quick.cz
Soláň - Monika Kovářová - moniko@seznam.cz
Ondráš - Čestmír Komárek - 973 442 089, 973 442 046, 603 423 496, fax: 973 443 471
e-mail: komarek@vusondras.cz

Bc. Lenka Moravcová
Město Zubří, vedoucí odboru kultury
Klub Zubří, Hamerská 10, 756 54 Zubří, Tel: 571 659 447

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Zubří
Zveřejněno 07.10.2005 v 23:21 hodin